Med indflydelse

Brugerinddragelse og medbestemmelse​

​Stainagaards pædagogiske og terapeutiske behandling tilrettelægges individuelt, så hvert forløb er tilpasset den enkeltes behov og formåen.

Der er nogle opgaver i et bofællesskab, som er fælles, f. eks. rengøring og madlavning, hvor man forpligter sig til at deltage. Hvis man er forhindret i at varetage sin opgave pga. psykisk eller fysisk sygdom, melder man sig syg, og en medarbejder træder ind som vikar, og løser opgaven.

Der er husmøde en gang om ugen, hvor der udveksles informationer fra personale mødet, nye tiltag præsenteres og drøftes, og emner, som man kunne ønske drøftet på et personale møde præsenteres af beboerne. På disse møder aftales også hvilke ønsker beboerne har for ture ud af huset, aktivitetsønsker, ferieønsker osv.

Alle beboere har møde med lederen ca. en gang om måneden, hvor lederen spørger ind til tilfredshed med opholdet på Stainagaard.

Firmainformation​

Stainagaard

CVR: 21474940​

Adresse​information

Sønderlundsvej 3

8660 Skanderborg​

Kontaktinformation​